0901.99.0246

Monthly Archives: Tháng Một 2019

Ý NGHĨA CÁC LOẠI BẢN ĐỒ 1/500, 1/2.000, 1/5.000…

Ý nghĩa các loại bản đồ 1/500, 1/2.000, 1/5.000...  - Ảnh 1.

TTO – Nhiệm vụ, ý nghĩa của các loại bản đồ theo từng tỉ lệ 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/2.000, 1/500… như thế nào không phải ai cũng biết, nhất là với những người chưa “đụng chuyện” liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bồi thường, giải tỏa. Các dự án chỉ được xây dựng sau […]